تبلیغات
ولایت مدار - نَفَسِ گرم با انسان چنین می کند
نَفَسِ گرم با انسان چنین می کند
فاصله ی زمانی ثبت این عکس، ۵-۶ سال بشتر نیست. نفس مسیحایی حضرت روح الله با جوانانی چون سعید گلاب کاری کرد که تبدیل به حیرت آفرینانِ تاریخ اسلام شدند.

به گزارش فرهنگ نیوزبه نقل از مشرق، سعید گلاب، به سال ۱۳۳۳ در تهران متولد شد. او در سال ۱۳۶۱ و در جریان عملیات والفجر مقدماتی، خود را به منطقه ی عملیاتی جنوب رساند و در این نبرد، بال در بال ملائک گشود. او در زمان شهادت، فرماندهی عملیات سپاه در جبهه ی غرب کشور را بر عهده داشت.
در زیر، دو عکس از سعید گلاب را مشاهده می کنید. که یکی در دهه ی پنجاه و دیگری مدتی قبل از شهادتش گرفته شده.  فاصله ی زمانی ثبت این عکس، ۵-۶ سال بشتر نیست. نفس مسیحایی حضرت روح الله با جوانانی چون سعید گلاب کاری کرد که تبدیل به حیرت آفرینانِ تاریخ اسلام شدند.