انواع ختم هاى صلوات
ختم صلوات براى رفع حوایج
كسى كه مى خواهد صلوات بفرستد براى معصومین یا براى رفع حوایج و یا براى رفتگان خودش ، یا دیگرى به صورت زیر مى تواند عمل كند:
اول ؛ به عدد صلوات كه 14 حرف است ، مى تواند صلوات بفرستد.
دوم ؛ به عدد صلوات كه 557 مى باشد مى تواند صلوات بفرستد.
سوم ؛ اگر مى خواهد به ساحت یكى از معصومین صلوات بفرستد، مى تواند به عدد نام آن بزرگوار صلوات بفرستد، مثلا اگر مى خواهد به ساخت امام حسین - (علیه السلام ) - صلوات بفرستد، باید 128 مرتبه كه عدد نام آن بزرگوار است صلوات بفرستد.
چهارم ؛ اگر براى برآورده شدن حوایج و رفع گرفتارى ها و هموم و غموم باشد چون تعداد مشخص نیست ؛ باید به عدد نام مبارك رسول الله - (صلى الله علیه و آله و سلم ) - یا به نام حضرت على - (علیه السلام ) - صلوات فرستاد.
پنجم ؛ اگر براى شادى روح یكى از رفتگان باشد، باید به عدد نام آن شخص (متوفى ) هدیه فرستاد.
دستور ختم صلوات
براى برآورده شدن حاجات و اداى دین و رسیدن به مطالب ختم صلوات مجرب است كه چهار نوع آن را ذكر مى كنیم .
نوع اول ؛ آن است كه اگر كسى حاجتى داشته باشد به دل مى گذراند یا به زبان مى گوید: كه چنان حاجتم تا فلان مدت برآورده شود، چهارده هزار صلوات بفرستیم و هر هزارى براى یكى از ائمه - (علیه السلام ) - هدیه باشد و چنان چه حاجت برآورده شد وفا كند.
نوع دوم ؛ روزى هزار بار صلوات بفرستد و هر هزار تا را براى یكى از ائمه - (علیهم السلام ) - هدیه كند در بین یا در پایان حاجت روا شود.
نوع سوم ؛ روزى هزار بار صلوات بفرستد، تا دو ماه پى در پى چون ماه تمام شود آن مطلب ان شاءالله برآورده شود.
نوع چهارم : براى قضاى حاجت و اداى دین مجرب است ، از شب جمعه شروع كند تا دو هفته و در هر شب ، نصف شب بخواند.
شب اول غسل كند و سایر شب ها ضرورى نیست . شب جمعه ؛ اللهم صل على محمد و آل محمد، هزار بار.
شب شنبه ؛ اللهم صل على امیرالمؤ منین .
شب یكشنبه ؛ اللهم صل على فاطمة الزهراء
شب دوشنبه ؛ اللهم صل على الحسن .
شب سه شنبه ؛ اللهم صل على الحسین .
شب چهارشنبه ؛ اللهم صل على على بن الحسین .
شب پنج شنبه ؛ اللهم صل على محمد بن على .
شب جمعه ؛ اللهم صل على جعفر بن محمد.
شب شنبه ؛ اللهم صل على موسى بن جعفر.
شب یكشنبه ؛ اللهم صل على على بن موسى .
شب دوشنبه ؛ اللهم صل على محمد بن على .
شب سه شنبه ؛ اللهم صل على على بن محمد.
شب چهارشنبه ؛ اللهم صل على حسن بن على .
شب پنج شنبه ؛ اللهم صل على حجة بن الحسن .
شب جمعه سوم ؛ اللهم صل على العباس الشهید.
ان شاءالله برآورده مى شود و هر شب باید هزار بار این صلوات را بگوید.
 ختم با طهارت
كسى كه مى خواهد ختم صلوات كند باید با طهارت رو به قبیله و توجه كامل ختومات زیر را انجام دهد.
ختم اول : 786 مرتبه ((بسم الله الرحمن الرحیم )) گفته ، سپس 132 مرتبه صلوات بفرستد.
ختم دوم : براى عزت یافتن در هر روز به ده بار صلوات فرستادن مداومت نماید.
 ختم صلوات مجرب
از جمله ختم هاى مجرب كه براى برآورده شدن حوایج ، تاءثیر زیاد دارد ختم صلوات است و آن چند نوع مى باشد:
اول آن كه از براى قضاى حاجت و دفع بلیات و نجات از نارحتى ها و رسیدن به مقاصد و مطالب ، چهارده هزار صلوات مى فرستد و هر هزار صلوات را كه تمام مى كند به ترتیب به یكى از چهارده معصوم - (علیه السلام ) - هدیه مى كند تا حضرت صاحب الامر عجل الله تعالى فرجه الشریف .(89)
نوع دیگر براى هر مطلبى و هر حاجتى هر روز هزار صلوات بر محمد و آل محمد بفرستد تا دو ماه متوالى و چون مدت تمام شد، آن مطلب هم ان شاءالله برآورده مى شود.
ختم صلوات براى شفاى مریض
براى شفاى مریض هایى كه پزشكان جواب كرده اند و امیدى به شفا نیست به رسول خدا صلوات الله علیه زیاد صلوات فرستادن دستور داده شده ، و بهتر است به این صورت باشد:
اللهم صل على محمد و آل محمد كما باركت على ابراهیم .
برآورده شدن صد حاجت
امام صادق - (علیه السلام ) - مى فرمایند:
هر كه صد مرتبه بگوید: ((یا رب صل على محمد و آل محمد)) حق تعالى صد حاجت او را روا گرداند.
امام باقر - (علیه السلام ) - مى فرمایند: هر كه عصر روز جمعه بخواند:
اللهم صل محمد وآل محمد الاوصیاء المرضیین باءفضل صلواتك وبارك علیهم باءفضل بركاتك علیه و(علیهم السلام ) وعلى ارواحهم واجسادهم ورحمة الله وبركاته حق تعالى صدهزار حاجت او را روا سازد.
 او را دریابم
رسول خدا - (صلى الله علیه و آله و سلم ) - مى فرماید:
هر كه در هر صبح ده مرتبه و در هر شام ده مرتبه بر من صلوات فرستد، من او را دریابم در وقتى كه محتاج به آن باشد.
صلوات و توسل به حضرت زینت (سلام الله علیهم )
توسل به حضرت زینت - (سلام الله علیهم ) - یكى از پر بركت ترین و پرفیض ترین توسلات است . طریقه توسل به آن مخدره به این صورت است كه 69 روز هر روز 69 مرتبه صلوات هدیه به حضورشان گردد، بهتر است 69 تومان هم انفاق كنند.
از جمله ختومات بسیار مجرب این كه 69 مرتبه صلوات به حضور آن مجلله (زینت كبرى ) (سلام الله علیهم ) هدیه نموده و 69 تومان انفاق در راه خدا نمایید.
 نحوه برآورده شدن حاجت از زبان شیخ بهایى
شیخ بهایى مى فرماید:
هر كه را مهمى پیش آید در بیابان خلوت چهار خط بكشد و یك خط در میان آنها ترسیم كند و او را قبر پیامبر - (صلى الله علیه و آله و سلم ) - فرض كند و نظر به خط مفروض نموده با اشاره به آن دوازده هزاربار بگوید: ((صلى الله علیك یا رسول الله )) حاجتش ‍ روا شود.
 دو ركعت نماز حاجت
در ثلث آخر شب جمعه دو ركعت نماز حاجت بخوانید بعد از سلام نماز صلوات بفرستید، سپس بگویید: ((بسم الله الرحمن الرحیم )) و صد بار صلوات بفرستید، سه شب جمعه تكرار كنید. حاجت روا مى شوید


 برآورده شدن حاجت كنار قبر حضرترسول (صلى الله علیه و آله و سلم )
هر كس نزدیك قبر رسول خدا - (صلى الله علیه و آله و سلم ) - ایستاده و آیه ((ان الله و ملائكته )) را تا آخر بخواند و هفتاد مرتبه بگوید: ((صلى الله علیك یا رسول الله )) حاجتى كه دارد، بخواهد رد نمى شود.
 صلوات و سه عنایت خداوندى
رسول خدا - (صلى الله علیه و آله و سلم ) - مى فرماید:
هر كس بعد از نماز ظهر صد مرتبه صلوات بفرستد، خداوند با او سه كار كند: اول این كه مدیون نشود و اگر مدیون شود خداوند ادا كند، دوم این كه ایمان او را از زوال حفظ كند كه این بزرگ ترین بخشش است ، سوم این كه روز قیامت از نعمتى كه به او داده نپرسد.
 توسل به حضرت رسول در هنگام غم و اندوه
به هنگام بروز حوادثى كه غم و اندوه مى آورند، توسل به رسول اكرم - (صلى الله علیه و آله و سلم ) - بهترین ملجا و پناه مى باشد، جهت توسل به آن حضرت تا یك اربعین ، اللهم صل على النبى الرحمة وشفیع الامة وكاشف الغمه محمد وآله الجمعین را روزانه 92 یا 132 مرتبه متذكر شوند بسیار مجرب است .
 دعاى دائم الفضل در شب عید فطر
در هرشب جمعه یا شب عید فطر ده مرتبه بخواند:
یا دائم الفضل على البریة ((تا)) فى هذه العشیة كه در مفاتیح الجنان شیخ عباس قمى موجود است .
 هدیه به امام عصر (علیه السلام )
صبح جمعه رو به قبله سه مرتبه سوره توحید هدیه به امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشریف كند، سپس بدون تكلم با كسى چهارده هزار مرتبه صلوات بفرستد.
چهل روز مداومت به صلوات
چهل روز با توجه به مراعات شرعى 557 مرتبه صلوات بفرستید.
 توسل به حضرت رسول با صلوات
متوسل به رسول الله شوید نود و دو روز با وضو و توجه ، رو به قبله نشسته ، روزانه هزار مرتبه صلوات بفرستید و حاجت بخواهید.
 یك اربعین صلوات فرستادن
یك اربعین به عدد نام یكى از معصومین صلوات بفرستید و ثواب آن را هدیه به پیشگاه یكى از آن بزرگواران كنید، مهمات شما برآورده مى شود.
صلوات در راه ولایت على (علیه السلام ) واهل بیت
روزى 2750 مرتبه صلوات بر محمد و آل محمد فرستادن ثوابش را هدیه به ارواح كسانى نمایید كه در راه ولایت على - (علیه السلام ) - و احقاق حقوق اهل بیت عصمت و طهارت - (علیه السلام ) - از صدر اسلام به درجه شهادت رسیده اند.
صلوات به روح شهداى كربلا
این كه 72 هزار صلوات در 72 روز هدیه به ارواح مطهر شهداى كربلا نمایید.
 صلوات براى رهایى از بند
براى عده اى از اهل سیر و سلوك به تجربه رسیده است به عدد بسم الله الرحمن الرحیم ، این كه 786 مرتبه صلوات براى وسعت رزق و خلاصى از بند مجرب است .
 صلوات هدیه به ارواح مؤ منین
از شیخ حسن على نخودكى است كه شب هاى جمعه یك سوره یس با 110 مرتبه صلوات هدیه به ارواح مؤ منین وادى السلام نجف اشرف نمایند كه از جهات معنوى و مادى به نتیجه رسیده است .
 توسل به حمزه سیدالشهداء
یك اربعین روزى 60 مرتبه صلوات هدیه به آن حضرت نمایید.
 براى گشایش امور
یكى از ختومات بسیار مجرب براى گشایش مادى : صبح ها بعد از نماز صبح 70 مرتبه ((لافقى الا على لا سیف الا ذوالفقار)) و شب ها بعد از نماز مغرب 110 مرتبه صلوات بفرستید.
 توسل به ام البنین
توسل به حضرت فاطمه ام البنین مادر حضرت ابوالفضل العباس - (علیه السلام ) - چهل روز، هر روز 135 مرتبه صلوات هدیه به آن مخدره نموده ، مجرب است .
 توسل به ثامن الحج (علیه السلام )
توسل به امام رضا (علیه السلام ): یك اربعین با طهارت و توجه كامل رو به حضرت رضا - (علیه السلام ) - نشسته با مراعات نمودن آداب و سنن ذكر، 110 مرتبه بگویید: ((اللهم صل على على بن موسى الرضا المرتضى .))
 هدیه به موسى بن جعفر
دو ركعت نماز حاجت بخواندى و 116 مرتبه صلوات هدیه به موسى بن جعفر - (علیه السلام ) - نموده پس از اتمام ، طرف راست صورت را به زمین گذاشته بگویید:
اللهم قد علمت حوائجى فصل على محمد وآل محمد واقضها
سپس جانب چپ صورت را به زمین گذارید و بگویید.
اللهم قد احصیت ذنوبى فبحق محمد وآل محمد صل على محمد و آل محمد واغفرها وتصدق على بما انت اهله
سپس پیشانى را بگذارید، صد مرتبه بگویید ((شكرا شكرا)) و حاجت بخواهید.
 توسل به مسلم بن عقیل با صلوات
توسل به حضرت مسلم بن عقیل ، یك اربعین هر روز 170 مرتبه صلوات هدیه به آن بزرگوار شود.
توسل به ابوطالب و فاطمه بنت اسد
توسط به حضرت ابوطالب و فاطمه - (سلام الله علیها) - بنت اسد خدیجه كبرى - سلام الله علیها - بسیار مجرب است .
طریقه توسل این كه تا 11 روز روزى 51 مرتبه صلوات هدیه به حضرت ابوطالب - (علیه السلام ) - نمایید و 135 مرتبه صلوات هدیه به فاطمه بنت اسد - سلام الله علیها - و 622 مرتبه صلوات هدیه به حضرت خدیجه كبرى - سلام الله علیها - و حاجت بخواهید.
در پایان تذكر نكته اى را لازم مى دانیم :
اعداد اسماء مباركه ائمه اطهار - (علیهم السلام ) - كه در ختومات مورد استفاده قرار مى گیرد عبارت است از:
اسم مبارك رسول الله 92؛ على (علیه السلام )، 110؛ فاطمه - سلام الله علیها - 135؛ امام حسن - (علیه السلام ) - 118؛ امام حسین - (علیه السلام ) - 128؛ امام سجاد - (علیه السلام ) 110؛ امام محمد باقر - (علیه السلام ) - 92؛ امام صادق - (علیه السلام ) - 353؛ موسى بن جعفر (علیه السلام )، 116، امام رضا - (علیه السلام ) - 110؛ جواد الائمه - (علیه السلام ) - 92؛ امام هادى - (علیه السلام ) - 110؛ امام عسكرى - (علیه السلام ) - 118؛ ولى عصر (عج ) 59 مى باشد.

ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو