تبلیغات
ولایت مدار - واژه ی عشق
بسم رب زینب
 
واژه ی عشق و محبت در مرام زینب است

کل ملک عالم هستی به نام زینب است

گر ابوالفضل ساقی اهل حرم در کربلاست

ساقی کربوبلا هم مست جام زینب است

در جهان زاهد اگر نازد به فردوس برین
 
ای بنازم باغ جنت زیر گام زینب است

بر کرم بنگر که صد حاتم گدای درگهش

مریم و سارا کنیز عالم غلام زینب است

کربلا با نطق زینب در نظرها زنده شد

جلوه ی خون شهیدان از قیام زینب است

زاده ی مرجانه بر او طعنه زد دادش جواب

لال شو ای بی ادب حیدر امام زینب است
(بهلول حبیب زنجانی)